Kryefaqa
Informacion mbi shoqaten

Shoqata “Egnatia”eshte krijuar me 11.10.1999 me Vendim Gjykate Nr 5 dhe me Rregjister Themeltar Nr 5. Qendren e ka ne Librazhd.

Shoqata “Egnatia” eshte nje Shoqate jo fitimprurese,jo fetare dhe jo Qeveritare,e zhvillon aktivitetin ne perputhje me Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe ligjet ne fuqi,qe e rregullojne veprimtarine e saj.Shoqata “Egnatia” eshte rregjistruar ne Gjykate si Subjekt Juridik.Veprimtaria e Shoqates “Egnatia” bazohet ne parimet e nje institucioni te pavarur,strukturuar ne departamente vendimmarrese dhe ekzekutive.

Bukurite e Parkut Shebnik Jabllanice

Perla më e bukur e natyrës Parku Kombëtar Shebennik Jabllanicë do të fillonte të kishte një vëmëndje shumë të madhe nga specialistë të mjedisit,inxhinierë pyjesh,biologë,studiues,shkencëtarë të ndryshëm vendas dhe të huaj. Një nga faktorët kryesorë të kësajë njohje do të ishte dhe PPNEA,një organizatë tepër e rëndësishme e cila u bë factor në njohjen e këtijë parku duke e futur në hartën e zonave shumë të rëndësishmetë Shqipërisë zonë në kufirin Shqiptaro-Maqedonas ose sic mund të quhet zona e Gjelbër..

Strategjia e Rrjetit

 Përbërja e rrjetit
Organizata drejtuese: Qendra “Grupimi Ekolëvizja” me Drejtues Xhemal Mato
Organizatat partnere:
– AJMMI
– Egnatia
– Ekomjedisi
– Forumi i Mendimit të Lirë
-Milieukontakt International Albania
– SEEP
-Together for Life

Ndotja ne Librazhd

Është situatë shqetësuese vendi i hedhjes së mbetjeve urbane të qytetit të Librazhdit pasi nuk është aspak i rregullt dhe normal. Ligji përcakton gjoba për drejtuesit vendorë dhe subjektet që nuk zbatojnë ligjin dhe që ndotin mjedisin. Janë gjithë mbetjet e 15 mijë banorëve, të cilat hidhen në një përrua në Librazhd Qendër, që është jashtë kushteve që duhet të ketë një vend i depozitimit të mbetjeve, një përrua që nuk ka as mure mbajtëse dhe as që mbulohen me “dhe” për izolimin e tyre.

Apliko per te qene pjese e Shoqata Egnatia

Partneret