Rreth nesh

INFORMACION I SHKURTER MBI SHOQATEN

Kush është Egnatia?

Organizata është themeluar në vitin 1999 me Vendim Gjykate Tiranë,Subjekt Juridik.

Është një organizatë jo fitimprurese,jo fetare dhe jo qeveritare,e zhvillon aktivitetin në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjet në fuqi,të cilat rregullojnë veprimtarinë e saj.
Egnatia” ka një bashkëpunim shumë të mirë me komunitetin , pushtetin local dhe donatorë të ndryshëm.
Egnatia ka një bashkëpunim dhe me vullnetarët të përbërë nga të rinj të motivuar dhe të angazhuar në projekte të ndryshme në informim-ndërgjegjësimin dhe pjesmarrjen publike.


Misioni:

Egnatia” është një organizatë jo qeveritare, jo politike dhe jofitimprurëse e cila ka për qëllim të kontribuojë në një zhvillim të qendrueshëm dhe mjedis të shëndetshëm nëpërmjet ofrimit të shërbimeve në partneritet me aktorët e interesuar. Të bashkojë, forcojë zërin dhe të rrisë ndërgjegjësimin e shoqërisë civile në mbrojtjen e mjedisit
Egnatia” e sheh si të rëndësishëm bashkëpunimin me komunitetin,pushtetin qëndror dhe local.


Vizioni:

 “Egnatia” beson në një zhvillim të qëndrueshëm dhe mjedis i shëndetshëm përafruar me ligjet e Bashkimit Bashkimit Europian!
Promovim i strategjive mjedisore të Qeverisë në kuadër të Bashkimit Europian dhe Konventave Mjedisore.

10527511_827449603932969_2345065269704061211_n

Kryetari

Z.Agim Blloshmi  

Ediola Tereziu

Koordinatore

Znj.Ediola Tereziu  

Hamdi zharri

Sekretari

Hamdi Zharri

SO question 2310734 with jQuery